http://www.www.datasheet4u.com

900,000+ Datasheet PDF Search and Download

Datasheet4U offers most rated semiconductors datasheets pdf

Schrack Tech
Schrack Tech

YPT78704 Datasheet Preview

YPT78704 Datasheet

Relay

No Preview Available !

YPT78704 pdf
RELEJI
W MINIJATURNI RELEJI TIP PT......................................................................................stranica 296
WwwMw.UDaLtaTSIhMeetO4U.DcoEm RELEJI TIP MT ......................................................................................stranica 300
W RELEJI SNAGE TIP RM.................................................................................................stranica 303
W RELEJI SNAGE ZA TISKANE PLO»ICE TIP RT ....................................................stranica 306
W USKI MREÆNI RELEJ TIP SNR ...................................................................................stranica 308
W VREMENSKI RELEJI SERIJE ZR ..................................................................................stranica 309
W UZIDNI MULTIFUNKCIJSKI RELEJI.........................................................................stranica 310
W MJERNI RELEJI SERIJE UR ..........................................................................................stranica 311
W EASY UPRAVLJA»KI RELEJI .......................................................................................stranica 312
stranica
295Schrack Tech
Schrack Tech

YPT78704 Datasheet Preview

YPT78704 Datasheet

Relay

No Preview Available !

YPT78704 pdf
MINIJATURNI RELEJI TIP PT
stranica
296
W MINIJATURNI RELEJI PT
PGR 3131
www.DataSheet4U.com
f0191_ac.eps
W TEHNI»KI PODACI
• PrikljuËci za tiskanu ploËicu ili lemljenje æice
• UtiËna kuÊiπta s vijËanim prikljuËcima
• SvijetleÊi i zaπtitni moduli
• Smanjena visina releja omoguÊava bolje iskoriπtenje prostora u ormaru
• 2, 3 ili 4 izmjeniËna kontakta
• Visina 29 mm
• Kontakti ne sadræe kadmij
• Ispitna tipka, moguÊnost osiguranja poloæaja
• Bijelo polje za upis podataka
W OSTALI TEHNI»KI PODACI
• Podaci o kontaktima
Broj i vrsta kontakata: 2, 3 ili 4 izmj.
Struja:
12 A/10 A/6 A
Napon:
250 VAC/250 VAC/250 VAC
Max. napon:
440 VAC/440 VAC/440 VAC
Snaga:
3000 VA/2500 VA/1500 VA
Struja kod ukljuËenja: 24 A/20 A/12 A
Materijal kontakta: AgNi 90/10, AgNi 90/10 tvrda pozlata
• Æivotni vijek kontakta
Tip Teret
PT570 6 A, 250 VAC, izmj. kontakta
Broj preklapanja
2x105
Propis
VDE 0435
f0194_a.eps
28
22,5
0,5
0,8
• Podaci o svitku
Nazivni napon
DC-svitak:
AC-svitak:
Nazivna snaga
DC-svitak:
AC-svitak:
PodruËje rada za AC svitak pri 70 °C:
6 - 220 VDC
6 - 230 VAC
0,75 W tipiËno
1,0 VA tipiËno
90 - 110 % Unenn
W PAKIRANJE
kartonsko s po 10 komada
W IDEJE I TRIKOVI
PT-releji uspjeπno se koriste kod liftova, ureaja za grijanje i strojarskoj
industriji
s0355_ab.eps
28
W VIDI I POSEBAN KATALOG
K-RELAIS-3
22,5
0,5 1,2 2,2
s0355_aa.eps


Part Number YPT78704
Description Relay
Maker Schrack Tech
Total Page 18 Pages
PDF Download
YPT78704 pdf
Download PDF File
[partsNo] view html
View PDF for Mobile
Related Datasheet

1 YPT78704 Relay Schrack
Schrack
YPT78704 pdf
2 YPT78704 Relay ETC
ETC
YPT78704 pdf
3 YPT78704 Relay Schrack Tech
Schrack Tech
YPT78704 pdf
4 YPT78704 Relay Schrack
Schrack
YPT78704 pdf

Part Number Start With

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

site map

webmaste! click here

contact us

Buy Components